to top

32 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับคนไทย ฉบับอัพเดต 2019

ได้ร้องเฮ! กันเพิ่ม อัพเดต 32 ประเทศที่เราคนไทยไปเที่ยวได้แบบไม่ต้องขอวีซ่า ถือพาสปอร์ตเล่มเดียวก็เที่ยวได้แล้ว เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลในการเดินทางที่ตอนนี้การไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องใช้เงินเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ไปดูกันค่ะว่ามีประเทศอะไรบ้าง 

1,701 total views, 6 views today

Main menu