ICONSIAM THE ICONIC CANDLE FESTIVAL

“ไอคอนสยามรวมพลังหัวใจไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง” (The ICONIC Candle Festival) งดงามตระการตาริมแม่เจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

ไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด พร้อมด้วย บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง” (The ICONIC Candle Festival) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาของไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมสืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูช่างเทียนให้คงอยู่ถาวรสืบไป ภายในงาน

พบกับประติมากรรมต้นเทียนแกะสลักรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2561 จากจังหวัดอุบลราชธานี รายล้อมด้วยต้นเทียนตัวแทนวัดใน 77 จังหวัด งดงามตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย นำขบวนนางรำโดยนักแสดงชื่อดัง ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ในพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม


โดยภายในงาน ไอคอนสยามได้ลำเลียงประติมากรรมต้นเทียนขนาดยักษ์มาจากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในเขตเมืองหลวง คนรุ่นใหม่ และนักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมประจักษ์ถึงความวิจิตรงดงามของประเพณีไทย บริเวณริเวอร์ พาร์ค อลังการตระการตาไปกับประติมากรรมต้นเทียนขนาดยักษ์แกะสลักอันวิจิตรงดงาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2561 จากจังหวัดอุบลราชธานี ขนาดความสูงกว่า 5 เมตร ผลงานจากจินตนาการของอาจารย์วีระ มีสุข ครูช่างแกะสลักเทียน ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนพระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต ประดับรายล้อมด้วยต้นเทียนตัวแทนวัดใน 77 จังหวัด พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำ’แท่งเทียนบาท’ หรือเทียนแท่งที่ใช้สำหรับจุดบูชาพระรัตนตรัย มาร่วมทำบุญบริจาคเพื่อเป็นกุศลทานแห่งชีวิต โดยไอคอนสยามจะนำต้นเทียน 77 แท่ง พร้อมเทียนที่ได้รับบริจาค ไปถวายให้แก่วัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด อีกทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย ที่บูรณาการผสมผสานการเต้นรำ นาฏศิลป์ ดนตรี งานวรรณศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ในชื่อชุด “ร้อยใจไทย แซ่ซ้องบูชา มหาต้นเทียน”

ใส่ความเห็น